เรียงตามแท็ก |

At Gourmet de Paris we pride ourselves in providing you with the freshest oysters direct from legendary French producer David Herve. When you buy 24 we will even give you an oyster knife for only 150 baht!

To ensure the freshness of your delivery all our oysters are pre-order only. The order cut-off is Thursday to receive the following Friday (7-day turnaround).

Not sure how to open or prepare your oysters? Check out our blog to view recipes and learn how to open fresh oysters.

Oyster Knife
619.50 ฿
Oyster Fines de Claire n°3 David Hervé
Oyster Fines de Claire n ° 3 David Hervé 12 น.
จาก 760.73 ฿Oyster Fines de Claire n°2 David Hervé
Oyster Fines de Claire n ° 2 David Hervé 12 น.
จาก 936.02 ฿Oyster Tara n°3 David Hervé
Oyster Tara n ° 3 David Hervé 24un.
จาก 1,277.80 ฿Oyster Estivale n°3 David Hervé
Oyster Estivale n ° 3 David Hervé 24un.
จาก 1,597.52 ฿Oyster Baby Boudeuse n ° 5 David Hervé 24un.
จาก 1,773.92 ฿Oyster Boudeuse n°4 David Hervé
Oyster Boudeuse n ° 4 David Hervé 24 น.
จาก 2,005.45 ฿Oyster Ronce n°3 David Hervé
Oyster Ronce n ° 3 David Hervé 24 น.
จาก 2,071.60 ฿Oyster Fines de Claire n°4 David Hervé
Oyster Fines de Claire n ° 4 David Hervé 48un.
จาก 2,126.72 ฿Oyster Speciale n°3 David Hervé
Oyster Speciale n ° 3 David Hervé 24un.
จาก 2,248.00 ฿Oyster Ideale n°4 David Hervé
Oyster Ideale n ° 4 David Hervé 24un.
จาก 2,347.22 ฿Oyster Ronce n°2 David Hervé
Oyster Ronce n ° 2 David Hervé 24 น.
จาก 2,479.52 ฿Oyster Royale n°3 David Hervé
Oyster Royale n ° 3 David Hervé 24 น.
จาก 2,534.65 ฿Oyster Secret n°2 David Hervé
Oyster Secret n ° 2 David Hervé 24un.
จาก 2,711.05 ฿Oyster Speciale n°2 David Hervé
Oyster Speciale n ° 2 David Hervé 24un.
จาก 2,711.05 ฿Oyster Ideale n°3 David Hervé
Oyster Ideale n ° 3 David Hervé 24un.
จาก 2,832.32 ฿Oyster Ronce n°1 David Hervé
Oyster Ronce n ° 1 David Hervé 24 น.
จาก 3,074.87 ฿Oyster Royale n°2 David Hervé
Oyster Royale n ° 2 David Hervé 24 น.
จาก 3,107.95 ฿Oyster Speciale n°1 David Hervé
Oyster Speciale n ° 1 David Hervé 24un.
จาก 3,383.57 ฿Oyster Ideale n°2 David Hervé
Oyster Ideale n ° 2 David Hervé 24un.
จาก 3,427.67 ฿Oyster Royale n°1 David Hervé
Oyster Royale n ° 1 David Hervé 24 น.
จาก 3,967.90 ฿Oyster Ideale n°1 David Hervé
Oyster Ideale n ° 1 David Hervé 24un.
จาก 4,309.67 ฿